تجارت الکترونیک دهگان
درباره دهگان
باورهای دهگان
اهداف دهگان
تماس با ما

سامانه املاک و ... :

سامانه املاک و ... پروژه ای است که دهگان برای سال 1395 در دستور کار قرار داده است. ... یعنی جزئیات این پروژه قابل بیان نیست و هنوز بخشی از آن نهایی نشده است.

گرچه جنبه هایی از سامانه املاک و ... مشابه سامانه خودرو خواهد بود، اما حتما تفاوت های عمده ای وجود خواهد داشت.

انتخاب سامانه املاک و ... بعلت اساسی بودن نیاز به مسکن و اهمیت آن بر کیفیت زندگی عموم مردم است.

از دهگان چه انتظاری داشته باشیم؟

- ارائه خدمات الکترونیک

- بستر سازی برای کسب و کارهای اینترنتی

- کمک به معرفی مشاغل و اصناف در فضای مجازی

- کمک به صاحبان ایده و کارآفرینان خدمات الکترونیک

- ایجاد سایتها و سامانه های پیشرفته اینترنتی به سفارش مشتریان