تجارت الکترونیک دهگان
درباره دهگان
باورهای دهگان
اهداف دهگان
تماس با ما

اهداف دهگان :

- ترسیم یک جامعه ایده آل از منظر خدمات الکترونیک و مقایسه با وضعیت کنونی؛

- یافتن نیازهای عمومی و شغلی و بررسی استعدادهای فردی و اجتماعی؛

- همکاری با صاحبان دانش، تجربه و ایده و کمک به پرورش ایده های نوآورانه؛

- بسترسازی فرهنگی، استفاده از فناوری ها و تولید محصولات و خدمات الکترونیک؛

- همکاری با فعالان عرصه خدمات الکترونیک و استفاده از امکانات دفاتر الکترونیک.

از دهگان چه انتظاری داشته باشیم؟

- ارائه خدمات الکترونیک

- بستر سازی برای کسب و کارهای اینترنتی

- کمک به معرفی مشاغل و اصناف در فضای مجازی

- کمک به صاحبان ایده و کارآفرینان خدمات الکترونیک

- ایجاد سایتها و سامانه های پیشرفته اینترنتی به سفارش مشتریان