تجارت الکترونیک دهگان
درباره دهگان
باورهای دهگان
اهداف دهگان
تماس با ما

باورهای دهگان :

همیشه راهی بهتر برای زندگی ساده تر وجود دارد؛

همیشه راهی ساده تر برای زندگی بهتر وجود دارد؛

و پیشرفت پاداش تلاش و یافتن پاسخ این پرسش است: چگونه می توان بهتر بود؟

تلاش دهگان در راستای یافتن این راه ها و ارائه آنها برای استفاده عموم مردم است.

دهگان برای رسیدن به این هدف نیازمند دانش و تجربه، همفکری و همکاری کارشناسان، نمایندگان و عموم مردم می باشد.

از دهگان چه انتظاری داشته باشیم؟

- ارائه خدمات الکترونیک

- بستر سازی برای کسب و کارهای اینترنتی

- کمک به معرفی مشاغل و اصناف در فضای مجازی

- کمک به صاحبان ایده و کارآفرینان خدمات الکترونیک

- ایجاد سایتها و سامانه های پیشرفته اینترنتی به سفارش مشتریان